NPK Cà Mau 19-9-19

– Phân bón rễ
– Lượng bón và thời kỳ bón cho các loại cây trồng:

  • Lúa: 100 – 120 kg/ha (Bón đón đòng: 38 – 42 ngày sau sạ)
  • Cà phê: giai đoạn trái phát triển bón 500 – 600 kg/ha/lần (3 lần/năm: đầu mùa mưa/giữa mùa mưa/cuối mùa mưa)
  • Hồ tiêu: giai đoạn trái phát triển bón 400 – 500 g/trụ/lần (3 lần/năm: đầu mùa mưa/giữa mùa mưa/cuối mùa mưa)
  • Cây ăn trái: 300 – 600 g/cây/lần (3 – 5 lần/năm: sau đậu trái/trái phát triển bón 2 – 4 lần)
  • Rau ăn trái (dưa hấu, ớt, cà chua): Giai đoạn trái phát triển 150 – 200 kg/ha/lần (1 – 3 lần/vụ)

– Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

3 cách kết nối với Đạm Cà Mau

Cách 1
Cách 2
Cách 3

Đón mùa màng sung túc cùng
phân bón Đạm Cà Mau

Đăng ký ngay để nhận quà

(50 người đăng ký đầu tiên sẽ nhận được phần quà đặc biệt từ Đạm Cà Mau)