NPK Cà Mau 16-16-8+13S+TE

– Phân bón rễ
– Lượng bón và thời kỳ bón cho các loại cây trồng:

 • Lúa: 80 – 120 kg/lần (2 – 3 lần/vụ: 7 – 10 ngày sau sạ/18 – 22 ngày sau sạ/38 – 42 ngày sau sạ)
 • Ngô: 100 – 150 kg/ha/lần (3 lần/vụ: 7 – 10 ngày sau khi trồng/20 – 30 ngày sau khi trồng/40 – 50 ngày sau khi trồng)
 • Mía: 300 – 400 kg/ha/lần (3 lần/vụ: 15 – 20 ngày sau trồng/2 – 3 tháng sau trồng/4 – 5 tháng sau trồng)
 • Thanh long: Giai đoạn kiến thiết cơ bản bón 100 – 200 kg/ha/lần (3 lần/năm: 4 tháng/lần). Giai đoạn kinh doanh: Thanh long chính vụ bón 250 – 400 g/trụ/tháng; thanh long xử lý đèn bón 300 – 500 g/trụ/lần (3 lần: lúc tỉa cành/lúc ra nụ/lúc hoa héo)
 • Cây ăn trái khác (xoài, nhãn, bưởi, chôm chôm): Giai đoạn kiến thiết cơ bản bón 150 – 350 g/cây/lần (4 lần/năm: 3 tháng/lần). Giai đoạn kinh doanh bón 300 – 600 g/cây/lần (4 – 5 lần/năm: sau thu hoạch bón 1 – 2 lần/sau đậu trái/trái phát triển bón 1 – 2 lần)
 • Rau ăn trái (dưa hấu, ớt, cà chua): Bón 100 – 150 kg/ha (bón lót hoặc 7 – 10 ngày sau trồng); Bón thúc 150 – 250 kg/ha/lần (1 – 3 lần/vụ: 20 – 25 ngày sau trồng/trái phát triển bón 1-2 lần)
 • Rau ăn lá ngắn ngày: 150 – 200 kg/ha/lần (2 lần/vụ: 7 – 10 ngày sau trồng/20 – 30 ngày sau trồng)
 • Cà phê: Giai đoạn kiến thiết cơ bản bón 150 – 250 kg/ha/lần (4 lần/năm: 3 tháng/lần). Giai đoạn kinh doanh (4 lần/năm): mùa khô bón 150 – 200 kg/ha; Mùa mưa bón 400 – 500 kg/ha/lần (3 lần: đầu mùa mưa/giữa mùa mưa/cuối mùa mưa)
 • Hồ tiêu: Giai đoạn kiến thiết cơ bản bón 150 – 250 g/trụ/lần (4 lần/năm: 4 tháng/lần). Giai đoạn kinh doanh: mùa khô bón 150 – 250 g/trụ/lần; mùa mưa bón 400 – 500 g/trụ/lần (3 lần/năm: đầu mùa mưa/giữa mùa mưa/cuối mùa mưa)
 • Chè: 200 – 300 kg/ha/lần (bón 6 – 7 lần/năm theo chu kỳ thu hoạch)
 • Cao su (giai đoạn kinh doanh): 150 – 200 kg/ha/lần (2 – 3 lần/năm: đầu mùa mưa/giữa mùa mưa/cuối mùa mưa)

– Hạn sử dụng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

3 cách kết nối với Đạm Cà Mau

Cách 1
Cách 2
Cách 3

Đón mùa màng sung túc cùng
phân bón Đạm Cà Mau

Đăng ký ngay để nhận quà

(50 người đăng ký đầu tiên sẽ nhận được phần quà đặc biệt từ Đạm Cà Mau)